Κάθε φορά που η Τουρκία δραστηριοποιείται με νέους τρόπους στο εξωτερικό επανεμφανίζονται διάφοροι όροι στη δημόσια συζήτηση, όπως Pax Ottomana, Pax Turkana, Νέο-Οθωμανισμός, Παν-τουρκισμός, Παν-Ισλαμισμός, και εσχάτως η «Γαλάζια Πατρίδα». Ποια είναι όμως η ουσία;

Όπως αναφέρθηκε πολλάκις, το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν είναι καινούργιο στην τουρκική στρατηγική σκέψη, ενώ η φιλοσοφία στην οποία εδράζεται έχει τις ρίζες της πολύ πριν από τον εν λόγω όρο. Εν τω μέσω των τουρκικών ναυτικών γυμνασίων, πολλοί θυμήθηκαν το τουρκικό δόγμα των δυόμισι πολέμων συνδέοντας την άσκηση με αυτό. Σε αυτό το κείμενο, του Ζήνωνα Τζιάρρα, αναλύονται οι λόγοι που αυτή η άποψη είναι μερικώς απλουστευτική καθότι η τουρκική προσέγγιση έχει ξεπεράσει κατά πολύ το περιορισμένο δόγμα των δυόμισι πολέμων και κινείται προς άλλες κατευθύνσεις.

Διαβάστε το Κείμενο Εργασίας εδώ.

Δείτε την σχετική αναφορά στο ΕΘΝΟΣ, εδώ.