Έφη Φωκά, 
eds. Jeroen Temperman, T. Jeremy Gunn και Malcolm D. Evan, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ελευθερία Θρησκείας ή Πίστεως: Τα 25 Χρόνια από τον Κοκκινάκη, Brill, 2019, 388-418
 
Διαθέσιμο εδώ.