Το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, στο πλαίσιο του έργου “Το ΝΑΤΟ στα 70: Το Βλέμμα στο Μέλλον”, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, αναδεικνύει μία σειρά θεμάτων με τη μορφή ειδικών αφιερωμάτων, γύρω από το έργο και την λειτουργία του οργανισμού. Τα αφιερώματα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (ιστορική εξέλιξη, πολιτική απόφαση, σημασία)
  • τη συνεργασία ΝΑΤΟ και Ε.Ε. και την σημασία της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια
  • τις νέες απειλές και το ρόλο του ΝΑΤΟ
  • τις προτεραιότητες της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την προώθησή τους μέσω του ΝΑΤΟ
  • τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα για το ΝΑΤΟ

Στα αφιερώματα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες, ερευνητές και ειδικοί θεμάτων ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμα, εδώ:

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο