Εν έτει 2023 υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την επικράτηση της ισότητας μεταξύ των φύλων στον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ενώ πολλές γυναίκες δηλώνουν επίσης ότι η πολιτική είναι ανδροκρατούμενη, συχνά λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό τους. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτή την ανισορροπία, ποιο είναι όμως το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει η εξάλειψή της;

Με το έργο «RECLAIM | Ευρωπαϊκά πρότυπα», συμβάλλουμε στο να αποκτήσουν οι γυναίκες φωνή στην κοινωνία και στις δημόσιες συζητήσεις και να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής παρά τους δομικούς περιορισμούς. Το «RECLAIM» απευθύνεται σε ακτιβίστριες και πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο από την Ευρώπη και στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, η εύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους και η αμοιβαία ενδυνάμωση, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στο δρόμο. Γιατί παρ’ όλα τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στο δρόμο προς την ισότητα, οι δημοκρατικές διαδικασίες χρειάζονται παραπάνω από το ένα μόνο μισό της κοινωνίας.

Μορφή

Το έργο συμβάλλει στην υποστήριξη ανθεκτικών γυναικών στον ψηφιακό χώρο, προκειμένου να τους δώσει τις δεξιότητες και τις εμπειρίες, ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Το έργο συνδυάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη φεμινιστική ευρωπαϊκή πολιτική. Επικεντρώνεται στην αποτελεσματική επικοινωνία και τις ηγετικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν αποτελεσματικά στον πολιτικό διάλογο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αναφορικά με τα ΜΜΕ και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αντιμετώπιση της ψηφιακής ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης λόγω φύλου, καθώς και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης για πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο και γυναίκες ενεργούς πολίτες.

Δράσεις του έργου

  • 10 Αυγούστου 2023: Διαδικτυακή εναρκτήρια εκδήλωση
  • 6 Σεπτεμβρίου | 27 Σεπτεμβρίου | 10 Οκτωβρίου 2023: Τρία ψηφιακά εργαστήρια για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης (ψηφιακή ηγεσία, καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και στρατηγικές επικοινωνίας) με μεθόδους διαδικασιών συνδημιουργίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών
  • Οκτώβριος/Νοέμβριος: Ατομική φάση εργασίας για την ανάπτυξη ίδιων εκστρατειών ή στρατηγικών επικοινωνίας σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες
  • Νοέμβριος 2023: Αποκεντρωμένες συναντήσεις δικτύου υπό την οργάνωση των συμμετεχουσών, με στόχο τη διασύνδεσή τους με ομότιμους και άλλους πολιτικούς και ακτιβιστές στην περιοχή τους
  • Δεκέμβριος 2023: Εκδήλωση για την λήξη του έργου

Εγχειρίδιο έργου RECLAIM: Resilient Women in Digital Space: Feminist Foreign and Local Politics

Ομάδα-στόχος

Το έργο απευθύνεται σε γυναίκες ενεργούς πολίτες, πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο ή γυναίκες δραστηριοποιούμενες σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με έντονο ενδιαφέρον για τη φεμινιστική εξωτερική πολιτική και συναφή θέματα και με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Όλες οι συμμετέχουσες θα πρέπει να είναι έτοιμες να λάβουν μέρος στο σύνολο των δραστηριοτήτων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής φάσης εργασίας και της δικτύωσης.

Εταίροι

Association for International Affairs (AMO), Τσεχία

Ίδρυμα Robert Schuman, γραφείο Πολωνίας

ΕΛΙΑΜΕΠ, Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βερολίνου, Γερμανία

Με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών.

Επικοινωνία

Carlotta During: [email protected]

Ελισάβετ Φωκά: [email protected]