“Οι αποφάσεις για τη ζωή πρέπει να είναι το αποτέλεσμα σοβαρής και μακρόχρονης κοινωνικής ζύμωσης, έτσι ώστε οι κανόνες που ρυθμίζουν την κοινωνική μας διαβίωση να ανταποκρίνονται στην κοινή πεποίθηση όλων μας για το καλόν καγαθόν. Είναι αυτονόητο ότι οι κανόνες αυτοί εξελίσσονται και αλλάζουν με βάση την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη, τις νέες κοινωνικές απαιτήσεις, τη διαρκή διεύρυνση των τεχνολογικών μας ικανοτήτων και τις ηθικές και ψυχολογικές επιπτώσεις τους στο άτομο και το σύνολο. Η δική μας συζήτηση έχει ήδη αρχίσει.”

Γράφει σε άρθρο της στα Νέα, η Μαρία Γαβουνέλη, Ειδική Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.