Με αφορμή την αύξηση του κατώτατου μικτού μισθού στα 830 ευρώ, ο Μάνος Ματσαγγάνης επισημαίνει τη σημασία αυτού του μέτρου για την ανακούφιση των χαμηλόμισθων από τον πληθωρισμό και εξετάζει τους λόγους που οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί στην Ελλάδα, καλώντας σε μεγαλύτερες αλλαγές για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο Καθηγητής τη σημασία της μετάβασης σε μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ανάγκη για εποικοδομητική συνεισφορά όλων των ενδιαφερομένων προς αυτόν τον στόχο.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.