Στις 08 Μαρτίου 2023, η ομάδα PAVE του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με  εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους, αναλυτές και επαγγελματίες στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και εκπροσώπους από κρατικούς/κυβερνητικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών, παρέχοντας μια πλατφόρμα για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν σε βίαιο εξτρεμισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί ο αντίκτυπος ή η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό αναφορικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια καθώς και η παρουσίαση του χάρτη κινδύνων και ανθεκτικότητας. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα παρουσίασε την εργαλειοθήκη  (toolkit) που βασίζεται στον χάρτη κινδύνων και την έκθεση συγκριτικής ανάλυσης. Η εργαλειοθήκη παρέχει την μεθοδολογία αλλά και τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ο χάρτης κινδύνου: 1) αξιολόγηση κινδύνου και 2) αξιολόγηση ανθεκτικότητας και σχέδια μετριασμού. Περιλαμβάνει επίσης συμβουλές και προτάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους επαγγελματίες προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για πολιτικές πρόληψης και πρωτοβουλίες ανθεκτικότητας. Ένα σημαντικό μέρος της εργαλειοθήκης είναι τα σενάρια κινδύνου που θα βοηθήσουν στην καλύτερη χρήση των πλαισίων κινδύνου και ανθεκτικότητας.