Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 1-2 Δεκεμβρίου 2022 το πρώτο σεμινάριο κατάρτισης για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα ερευνητικά ιδρύματα. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα περισσότερα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει και πρόκειται να υλοποιήσουν Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Η υλοποίηση ΣΔΙΦ αποτελεί βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ένα ερευνητικό ίδρυμα προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση για ερευνητικά και άλλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2026).

Σκοπός του εργαστηρίου της 1-2 Δεκεμβρίου είναι να μεταφέρει τεχνογνωσία σε μέλη του διοικητικού προσωπικού των ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά και της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Επίσης θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα έχει διάρκεια 1.5 μέρα (Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 10.00 – 15.15, και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 10.00 – 13.15). Είναι το πρώτο από τα δύο εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται στα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα (το δεύτερο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023).

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.