Το βιβλίο της Δρος Παναγιώτας Μανώλη, επιστημονικής συνεργάτιδος του ΕΛΙΑΜΕΠ, με θέμα τη δυναμική της υπο-περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας δημοσιεύθηκε το Μάρτιο από τον οίκο Ashgate. Αποτελώντας μια νέα εξέλιξη στη μελέτη του σύγχρονου φαινομένου του περιφερισμού, το βιβλίο εξετάζει τη διαδικασία δημιουργίας θεσμοθετημένων μορφών υπο-περιφερειακής συνεργασίας και ρίχνει νέο φως στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση αντίστοιχων δομών συνεργασίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.