Στο ενημερωτικό σημείωμα 15/2012, ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Μαρούκης,  αναλύει τη μεταναστευτική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης μεταναστών και προχωρεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών όπου στεγάζονται τα κέντρα αυτά.