Η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ εκπροσωπεί την Ελλάδα στον δίκτυο εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ SOPEMI σχετικά με την διεθνή μεταναστευση. Οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό συναντώνται σε ετήσια βάση για να συζητήσουν ζητήματα διαχείρισης των ροών και ενσωμάτωσης των μεταναστών και να ανταλλάξουν στοιχεία που αφορούν τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι ερευνητικές εκθέσεις για την Ελλάδα για το 2010 και το 2011 ειναι διαθέσιμες εδώ:

Τίτλος:
GREECE; Report prepared for the SOPEMI meeting 2010
Συγγραφέας: Άννα Τριανταφυλλίδου
Τύπος Δημοσίευσης: Έκθεση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14 Φεβρουαρίου 2011
 PDF (στα Αγγλικά)
Τίτλος: GREECE; Report prepared for the SOPEMI meeting 2011
Συγγραφέας: Άννα Τριανταφυλλίδου
Τύπος Δημοσίευσης: Έκθεση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16 Νοεμβρίου 2011
  PDF (στα Αγγλικά)