Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος, δημοσίευσε άρθρο του στο Clingendael Asia Forum με θέμα: «Ελληνοκινεζικές σχέσεις και γεωπολιτική». Στην ανάλυσή του ο Δρ. Ντόκος εξετάζει κατά πόσο η αυξανόμενη οικονομική παρουσία της Κίνας στην Ελλάδα επηρεάζει τις υπάρχουσες ισορροπίες, δημιουργώντας πιθανώς νέα στρατηγικά δεδομένα.