Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος, δημοσίευσε ανάλυσή του στο Europe’s World με θέμα: «Greece can still be a geopolitical asset for the EU» .