Σε κείμενο ανάλυσής του που δημοσιεύθηκε στo Europe’s World, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος αναλύει τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 για την Ελλάδα. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.