Στις 21 Οκτωβρίου 2011 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος, συμμετείχε σε κλειστή συνάντηση εκπροσώπων των σημαντικότερων ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων που ασχολούνται με θέματα Μέσης Ανατολής, με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service/EEAS).

Η συνάντηση, που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες  από το EU Institute for Security Studies, είχε ως αντικείμενο τις δραστηριότητες των ινστιτούτων σχετικά με τις εξελίξεις στον Αραβικό κόσμο, το μεταξύ τους συντονισμό και τη δυνατότητα συνεργασίας με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.