Συμμετοχή της Εμμανουέλας Δούση στο συλλογικό τόμο The IMLI Treatise On Global Ocean Governance. Volume II: UN Specialized Agencies and Global Ocean Governance,  Oxford University Press, Oxford, 2018. Το κεφάλαιό της είχε ως θέμα: The Work of the International Monetary Fund and Its Possible Relevance to Global Ocean Governance.