Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ Αγγελική Δημητριάδη συμμετείχε στο ‘Migration Policy Conference’ το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ολλανδίας στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2013. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.