Ο Γιώργος Παγουλάτος, Kαθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Aντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε στις 8 Νοεμβρίου 2019 σε εκδήλωση με θέμα «Ένα σχέδιο για την ΕΕ μετά το 2019», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC), σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις μελλοντικές προκλήσεις.