Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Βοηθό Ερευνητή/τρια που θα εργαστεί υπό την εποπτεία της Δρ. Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η θέση είναι διαθέσιμη από 1 Ιανουαρίου 2010, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Απαιτούμενα προσόντα:
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
•    Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
•    Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel
•    Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία
•    Η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας ή/και η εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Καθήκοντα
•    Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, κτλ)
•    Συγγραφή ερευνητικών αναφορών
•    Επιμέλεια κειμένων
•    Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (επαφές με άλλους συνεργάτες, τήρηση βιβλίων για τα ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας ερευνητικών προγραμμάτων, κτλ)
•    Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε ερευνητικά και οργανωτικά θέματα προς την Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 15 Οκτωβρίου 2009

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυμείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνομα ενός ατόμου με το οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε ηλεκτρονικά με την Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, epsychogiopoulou@eliamep.gr

Για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:

•    Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου, Βασ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα
•    Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr