Με το πρόγραμμα της εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των πολιτικών επιστημών να έρθουν σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα ενός ερευνητικού ιδρύματος και να εφαρμόσουν τη θεωρητική τους κατάρτιση.

Aνάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος, ανακοινώνονται θέσεις με συγκεκριμένα καθήκοντα και για συγκεκριμένα προγράμματα. Σε αυτήν την περίπτωση ανακοινώνονται έκτακτες προθεσμίες.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο χρόνια σε κάποιο προπτυχιακό πρόγραμμα τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης. Εξαιρέσεις μπορούν να συζητηθούν κατά περίπτωση. Ενθαρρύνονται για κατάθεση αιτήσεων κυρίως φοιτητές από τα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Νομικής, Ιστορίας, Διπλωματίας και Διακυβέρνησης.

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

  • Το έντυπο της αίτησης
  • Συνοδευτικό γράμμα που να εξηγεί τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του υποψήφιου και τη διαθεσιμότητά του
  • Αναλυτικό βιογραφικό
  • Αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, για φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού πρέπει να υποβάλουν κείμενο 1200 λέξεων στον τομέα σπουδών τους.

Ανακοίνωση: Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων συμμετοχής, χρειάζονται 4-6 εβδομάδες μέχρι να γίνει η επεξεργασία τους.

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Νίνα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Διοίκησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr