Υποτροφίες
Υποτροφίες της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για το 2020-2021
Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2019
Έμμισθες
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Υπεύθυνη/ο Ανάπτυξης
Προθεσμία: 29 Αυγούστου 2019
Υποτροφίες
Deadline extension for the call “Marie Skłodowska- Curie actions – Individual Fellowships”
Προθεσμία: 20 Ιουλίου 2019
Υποτροφίες
Υποτροφίες του ιδρύματος Φανουράκη για το 2019-2020
Προθεσμία: 14 Μαΐου 2019