Έμμισθες
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Στέλεχος Διοίκησης
Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2022
Πρακτική
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το EU Youth Hub
Προθεσμία: 27 Φεβρουαρίου 2022
Έμμισθες
Προκήρυξη θέσης Λογιστή (Financial Manager)
Προθεσμία: 25 Φεβρουαρίου 2022