Απόφοιτος του τμήματος  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα για την ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση.