Στο βιβλίο αυτό ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης εξετάζει την επίδραση των βελτιούμενων ευρωτουρκικών σχέσεων στην τουρκική πολιτική κουλτούρα από την στιγμή που η Τουρκία έγινε κράτος υποψήφιο προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999. Ενώ ο πολυκομματισμός είχε εισαχθεί στην Τουρκία ήδη από το 1946, ο πολιτικός φιλελευθερισμός ήταν το στοιχείο που έλειπε για την εμπέδωση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Η τουρκική πολιτική κουλτούρα αξιολογούσε θετικά την υποταγή στην κρατική εξουσία και δεν ευνοούσε την συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Η μελέτη αυτή εκτιμά την επίδραση που είχαν οι υποκινούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία στην τουρκική κοινωνία πολιτών, τις σχέσεις κράτους-κοινωνίας, τον ρόλο της θρησκείας στην δημόσια ζωή και την τουρκική εθνική ταυτότητα. Το βιβλίο καταλήγει με μια εκτίμηση του κατά πόσον η τουρκική πολιτική κουλτούρα έχει γίνει περισσότερο συμμετοχική.

Τίτλος Trials of Europeanization: Turkish Political Culture and the European Union
Συγγραφέας Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Έκδοση Palgrave Macmillan, 2008