Δείτε την  Eκθεση TGAE ΙΙ.


Επιλεγμένες συστάσεις προς την τριάδα της ισπανικής, βελγικής και ουγγρικής προεδρίας (σελ. 276)

1. Να διασφαλιστεί ότι το νέο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων – όπου θα προεδρεύει η τριάδα της Προεδρίας – θα ικανοποιεί το ρόλο του ως στρατηγικός συντονιστής διαμ όρφωσης πολιτικής στην ΕΕ.

 

2. Να επικεντρωθεί στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με διευρυμένο πλαίσιο μακροοικονομικού συντονισμού και διακυβέρνησης.

3. Να υιοθετήσει έναν εποικοδομητικό ρόλο για την προεδρία του Ecofin μαζί με μία ενεργή Επιτροπή και μία ισχυρή προεδρία στο Eurogroup ώστε να προάγεται καλύτερα ο οικονομικός συντονισμός.

4. Να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική δυναμική για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και συγκεκριμένα μέσα από στενό συντονισμό με το G20.

5. Να ενισχυθεί η επιρροή της ΕΕ μέσα από μία ενιαία εκπροσώπηση σε διεθνή όργανα, ξεκινώντας από το Eurogroup, σε θεσμούς και φόρουμ της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης (G20, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα).

6. Να βεβαιωθεί ότι η Στρατηγική ΕΕ-2020, ενσωματώνοντας κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς στόχους, βασίζεται σε μία εις βάθος διάγνωση της οικονομικής κρίσης και του κοινωνικού αντίκτυπού της. Η προσπάθεια για την επίτευξη μίας γρήγορης συμφωνίας δεν θα πρέπει να προηγηθεί της αναγκαιότητας να διαμορφωθεί μία στέρεα πολιτική συναίνεση.

7. Να προσδιοριστούν συμπληρωματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο μίας πανευρωπαϊκής πολιτικής της απασχόλησης ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η πρόκληση της υψηλής ανεργίας.

8. Να αναπτυχθεί μία εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας υποστηριζόμενη από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών.

9. Να συμπληρωθεί η στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή με ένα πακέτο για τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή, μεγάλες πρωτοβουλίες στις τεχνολογίες καθαρής καύσης άνθρακα και αύξηση του κόστους του άνθρακα με στόχο τη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίου της ΕΕ.

10. Να εγγυηθεί ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση και προσυνοριακούς ελέγχους δεν υπονομεύει το δικαίωμα στο άσυλο και άλλες υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

11. Να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ των κοινών προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ειδικότερα δε για τη βοήθεια προς τη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική καθώς και τη σταθεροποίηση του Πακιστάν.

12. Να συνδράμει τον Ύπατο Εκπρόσωπο που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) η οποία δίνει ουσιαστική αξία στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να έχει τα μέσα ώστε να παράγει αναφορές υψηλής πολιτικής και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα για την ενέργεια, τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

13. Να συνεισφέρει στον ειρηνικό διάλογο για τη διεύρυνση ώστε να διατηρηθεί το ζήτημα αυτό ψηλά στην ατζέντα, με ένα πιο ξεκάθαρο σχεδιασμό πορείας και να εξασφαλίσει ότι δεν έχει ζημιωθεί η δυναμική για τη μεταρρύθμιση στις χώρες προς ένταξη.

14. Να ενθαρρυνθεί η εντατικοποίηση του διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να καλλιεργηθεί μία εποικοδομητική νοοτροπία με τρόπο που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές υποθέσεις να εισάγονται νωρίτερα στην εθνική πολιτική σκηνή και στη διαδικασία παραγωγής πολιτικής.

15. Να ξεκινήσει το διάλογο για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ με γνώμονα την ξεκάθαρη αναγνώριση των πολιτικών προτεραιοτήτων και των κοινών αρχών, όπως τη συνεκτική και συνεχή χρηματοδότηση για τις παραδοσιακές πολιτικές (ειδικά για την πολιτική συνοχής και την αγροτική πολιτική) και για κάποιες νέες (όπως η Στρατηγική ΕΕ-2020). Να εργαστεί ώστε να ξεπεραστεί η λογική της καθαρής συνεισφοράς (net contributor logic) συνδέοντας την εισοδηματική με την καταναλωτική πλευρά και αναμορφώνοντας εκ των προτέρων της Κοινή Αγροτική Πολιτική.