Η αντίληψη για τους στόχους και τις επιπτώσεις της Αμερικανικής οικονομικής βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ πρέπει να ιδωθεί μέσα από την οπτική μίας ευρύτερης προσπάθεια αρωγής και ανοικοδόμησης τόσο της Ελλάδος όσο και της Δυτικής Ευρώπης.

Τίτλος Σημεία και χαρακτηριστικά της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα από την λήξη του πολέμου μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ (1945-1948)
Συγγραφέας Στέλιος Ζαχαρίου
Έκδοση OP02.001, 2002