Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ο πραγματικός αριθμός των μεταναστών και παλιννοστούντων στην Ελλάδα υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο, αντιστοιχώντας στο 9% του πληθυσμού και 12% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Στόχος της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής των τελευταίων 15 ετών είναι ο περιορισμός της μετανάστευσης (νόμιμης και παράτυπης), η οποία θεωρήθηκε “επιβλαβής” για την ελληνική κοινωνία, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Οι σχετικοί νόμοι έδωσαν έμφαση κυρίως στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, και κατά δεύτερο λόγο στην νομιμοποίηση των παράτυπων μεταναστών. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μια ενεργητική (pro-active) μεταναστευτική πολιτική η οποία να διαχειριστεί την νόμιμη μετανάστευση, ανοίγοντας δρόμους για την ένταξη των αλλοδαπών που κατοικούν ήδη στη χώρα αλλά και για τη νόμιμη έλευση νέων μεταναστών, ανάλογα με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Συγγραφέας: Άννα Τριανταφυλλίδου

Τίτλος βιβλίουΕλληνική Μεταναστευτική Πολιτική: Προβλήματα και Κατευθύνσεις