Η Άννα Τριανταφυλλίδου, ο Θάνος Μαρούκης και η Μικαέλα Μαρούφωφ (της ερευνητικής ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα μετανάστευσης) συντόνισαν μία Ευρωπαϊκή μελέτη σχετικά με στους παράτυπους μετανάστες εργαζόμενους σε οικιακές εργασίες. Η μελέτη κάλυψε 10 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία) και εξέτασε σε βάθος τα θεμελιώδη δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών οικιακών εργατών (κυρίως γυναικών) στις συγκεκριμένες χώρες και την δυνατότητα πρόσβασης στα δικαιώματα αυτά. Η έρευνα διεξάχθηκε υπό την αιγίδα του ερευνητικού προγράμματος FRIM που χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και τα ευρήματά της παρουσιάστηκαν από το FRA σε μία έκθεση με τίτλο: Μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό: Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της στο επίπεδο των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό δελτίο τύπου στα ελληνικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.