Το Κείμενο Πολιτικής υπ’αρ.13 με συγγραφείς το Λουκά Τσούκαλη, Olaf Cramme και Roger Liddle, προσφέρει μια συγκροτημένη ανάλυση σχετικά με το πώς πρέπει να εξελιχθεί και να λειτουργήσει η ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών της.  Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση άρχισε ως ένα εσωστρεφές εγχείρημα: την επαύριο του καταστροφικού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι πατέρες της Ευρώπης άρχισαν να θέτουν τα θεμέλια για την ειρήνη και τη συμφιλίωση σε μια νέα Ευρώπη. Η παγκόσμια τάξη εθεωρείτο ως δεδομένη και ως διαμορφούμενη από εξωτερικούς παράγοντες. Με την πρόοδο που επήλθε πρωταρχικός στόχος έγινε η μεγαλύτερη ευημερία, μέσω της εξάλειψης των οικονομικών συνόρων. Κατά αυτόν τον τρόπο, με το πέρασμα του χρόνου, ο εξευρωπαϊσμός απέκτησε μια πολύ ευρύτερη διάσταση.

Η Ευρώπη δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Η ισχύς έχει μετατοπιστεί αλλού, και κυρίως προς τα ανατολικά. Το ειδικό βάρος των ευρωπαϊκών χωρών μεμονωμένα, υπολογιζόμενο με όρους πληθυσμού, εισοδήματος και εμπορίου, μειώνεται σταθερά εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες, και δεν μπορεί παρά να ελαττωθεί κι άλλο στο άμεσο μέλλον. Από μόνες τους, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ασκούν πλέον μεγάλη επιρροή στις μεγάλες δυνάμεις, και αύριο θα υπολογίζονται ακόμα λιγότερο. Η συμφιλίωση με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα είναι δύσκολη, ειδικά για τις παλαιές μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης.
Μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, η κύρια πρόκληση για τους Ευρωπαίους θα είναι να προσδιορίσουν και να υπερασπίσουν συλλογικά τα κοινά συμφέροντα και τις αξίες τους σε έναν κόσμο όπου το μέγεθος έχει ακόμα μεγάλη σημασία.

Το παρόν κείμενο πολιτικής είναι μια συγκεφαλαιωτική έκθεση, βασισμένη στις επιμέρους εργασίες των τριών τόμων του προγράμματος. Είναι διαθέσιμο πέρα από την ελληνική, στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα http://www.policy-network.net/publications/publications.aspx?id=3322 .

Τίτλος Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσμια εποχή: μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση;
Συγγραφείς Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle
Έκδοση PP13, Απρίλιος 2010