Το Mediterranean Growth Initiative (MGI) ανακοινώνει τη σειρά MedTrendsη οποία τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει βασικά ευρήματα για το περιβάλλον, την ανεργία, τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την υγεία, την εκπαίδευση, το εμπόριο, την οικονομία και την φτώχεια σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με αυτά τα διαφορετικά θέματα, η σειρά MedTrends ανταποκρίνεται στον στόχο μας να κατανοήσουμε την περιοχή και τις δυνατότητές της χρησιμοποιώντας δεδομένα και αναλύσεις, με στόχο να φέρει κοντά τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων και επενδυτές. σειρά MedTrends παράγεται για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Μεσογειακό πρόγραμμα. Το MGI είναι ο εταίρος κοινωνικοοικονομικών δεδομένων του Μεσογειακού Προγράμματος.

Η σειρά με τα infographics και τις σύντομες αναλύσεις θα ξεκινήσει να εκδίδεται από την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 και κάθε δεύτερη Πέμπτη στη σελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ.