Είστε περίεργοι για τις τάσεις στα εμπορεύματα που διακινούνται στην περιοχή της Μεσογείου;

Όπως αναμενόταν, οι χώρες της ΕΕ-Μεσογείου ανέφεραν τον μεγαλύτερο όγκο εμπορευμάτων που διακινούνται με την περιοχή της Μεσογείου σε σύγκριση με άλλες υποπεριοχές της Μεσογείου. Ο αριθμός αυτός κυμαινόταν τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Για τις άλλες υποπεριοχές της Μεσογείου, δηλαδή τη Λεβαντίνη, τη Βόρεια Αφρική και τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ, ο όγκος του ενδομεσογειακού εμπορίου παρέμεινε σχετικά σταθερός κατά την τελευταία δεκαετία.

Σημείωση: Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN Comtrade. Λόγω ελλιπών στοιχείων για το 2023, διεξάγουμε την ανάλυσή μας μέχρι το 2022. Οι τιμές περιλαμβάνουν το εμπόριο μόνο αγαθών. Οι υποπεριοχές της Μεσογείου ορίζονται ως εξής: Λεβάντες (Ισραήλ, Λίβανος, Κράτος της Παλαιστίνης, Συρία), Βόρεια Αφρική (Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία), Ευρωπαϊκή μη-ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Τουρκία) και ΕΕ-Μεσόγειος (Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Ισπανία). Η Αλγερία, η Λιβύη και η Συρία αποκλείονται από την παρούσα ανάλυση λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εξερευνήσετε δεδομένα σχετικά με τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online.