Η κρίση της Συρίας βρίσκεται ήδη στο 7ο έτος, και αναμφίβολα αποτελεί ίσως την περιπλοκότερη σύγχρονης μορφής σύγκρουση, εξαιτίας της εμπλοκής πληθώρας παραστρατιωτικών οργανώσεων, με διαφορετικές και αντικρουόμενες στοχεύσεις. Η Τουρκία με δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις και μέσω της οργάνωσης και υποστήριξης αντικαθεστωτικών δυνάμεων, ανάγεται σε κύριο ρυθμιστικό παράγοντα της συριακής κρίσης. Με το παρόν κείμενο επιχειρούμε να αναδείξουμε την εμπλοκή της γειτονικής χώρας σε επίπεδο οργάνωσης, υποστήριξης και εργαλειοποίησης των παραστρατιωτικών οργανώσεων, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα στενά και ευρύτερα συμφέροντα της Άγκυρας στην περιοχή.

Διαβάστε το κείμενο εδώ.