Στο δεύτερο τεύχος της νέας σειράς εκδόσεων Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2008 ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης μελετά τους διαδρόμους μεταφοράς φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφαλείας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την στρατηγική σημασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου και κρίσιμης περιοχής για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Στην εργασία του, ο συγγραφέας μελετά τις προοπτικές τριών αγωγών φυσικού αερίου: (1) του αγωγού Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (TGI) (2) του αγωγού Nabucco (3) και του αγωγού South Stream. Το κείμενο λήγει με μία σειρά συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής.

Διαβάστε το κείμενο (στα Αγγλικά – PDF)