Διαβάστε την Έκθεση του Προγράμματος “Ευρώπη και ευρωπαϊκές αξίες στις ελληνικές και ισπανικές μελέτες για τα ΜΜΕ από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα” (στα Αγγλικά), Άννα Τριανταφυλλίδου και Στέλλα Λαδή, Αθήνα EMEDIATE.