Διαβάστε σχετική δημοσίευση: Τριανταφυλλίδου, Ά. (2008), Η Διακυβέρνηση της διεθνούς Μετανάστευσης στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική: οι πολιτικές μετανάστευσης συναντούν τους μετανάστες; Journal of Immigrant and Refugee Studies, 6,3 (κείμενο διαθέσιμο στα Αγγλικά).