Διαβάστε το προσχέδιο του τελικού κειμένου συμπερασμάτων An EU “fit for purpose” in a global age – Μια διαθεματική έρευνα για τις πολιτικές επιλογές στη μετά-2009 ΕΕ, που παρουσιάστηκε σε δημόσια συζήτηση στο LSE με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Μ.Βρετανίας, David Miliband, του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Dick Roche, του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ολλανδίας, Frans Timmermans, και του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Λουκά Τσούκαλη.