Παρακολουθώντας την πορεία προς τις αλβανικές εκλογές της 23ης Ιουνίου 2013 το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ  έχει δημιουργήσει παρατηρητήριο παρακολούθησής τους. Το τρίτο Ενημερωτικό Σημείωμα του παρατηρητηρίου είναι διαθέσιμο. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε το πρώτο και το δεύτερο.