Το βιβλίο της Ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Ελένης Παναγιωταρέα, με τίτλo: Greece in the Euro: Economic Delinquency or System Failure? είναι διαθέσιμο από τον εκδοτικό οίκο ECPR (European Consortium for Political Research).  Η Δρ. Παναγιωταρέα αναλύει την πορεία της Ελλάδας στην ΟΝΕ και εξετάζει αν βασική αιτία της τρέχουσας κρίσης είναι η αδυναμία της χώρας ή τα συστημικά προβλήματα της ευρωζώνης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο εδώ.