Παρακολουθώντας την πορεία προς τις αλβανικές εκλογές του Ιουνίου 2013 το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ  έχει δημιουργήσει παρατηρητήριο παρακολούθησής τους. Το δεύτερο Ενημερωτικό Σημείωμα του παρατηρητηρίου είναι διαθέσιμο. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε το πρώτο εδώ.