Το επιστημονικό περιοδικό Journal of Democracy επιχείρησε να λάβει μέρος στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη: «Αγορές, Θεσμοί και Νομιμοποίηση».