Η αλματώδης ανάπτυξη της στρατιωτικής τεχνολογίας μετέβαλε άρδην το πλαίσιο διεξαγωγής των σύγχρονων μορφών πολεμικών επιχειρήσεων, και παράλληλα επέφερε μεταβολές στη δομή της Διοίκησης. Χώρες με υπολογίσιμη στρατιωτική ισχύ, ανέπτυξαν ευρύτατα τις εφαρμογές του Δικτυοκεντρικού Πολέμου, αποκτώντας συντριπτικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της μάχης έναντι του αντιπάλου. Τα τακτικά πλεονεκτήματα ήταν απόρροια της άρτιας εικόνας της λεγόμενης «τακτικής κατάστασης», της άμεσης και έγκαιρης μεταφοράς πληροφοριών, της ταχείας και αποτελεσματικής καταστροφής των εχθρικών στόχων. Εκτός από τις ΗΠΑ, η Κίνα αλλά και η Τουρκία είναι δυο χώρες οι οποίες υιοθέτησαν και εφήρμοσαν το Net Centric Warfare.

Κείμενο Εργασίας 95/2018: Ο Δικτυοκεντρικός Πόλεμος (Net Centric Warfare – NCW). Πλατφόρμες και Διεθνής Εμπειρία