Το παρόν κείμενο υποστηρίζει ότι απαιτείται η δημιουργία ενός Κέντρου Ερευνών της Διασποράς στην Ελλάδα, ή εναλλακτικά η ανακατεύθυνση ενός εκ των υφισταμένων, που θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την σχέση της Διασποράς με την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας και της ευεργεσίας & εθελοντισμού. Το κείμενο διερευνά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός τέτοιου Κέντρου Σπουδών της Διασποράς, που εντοπίζονται στην ανάλυση των εν Ελλάδι παικτών, διαδικασιών και γεγονότων που επηρεάζουν τη σχέση της Διασποράς με την χώρα. Ένα τέτοιο Κέντρο θα μπορούσε επίσης να αξιολογήσει το πώς κρίσεις, οικονομικές, πολιτικές και δημόσιας υγείας, όπως και φυσικές καταστροφές, λειτουργούν καταλυτικά στην σχέση της Διασποράς με την Ελλάδα.

Το κείμενο υπογράφει ο Αντώνης Καμάρας, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορείτε να το διαβάσετε σε pdf εδώ (στα Αγγλικά).