Ερευνητική Έδρα “Σταύρος Κωστόπουλος”
1 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Μαΐου 2021
Mercator European Dialogue
1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2022