Συμφιλιώνοντας εργασία και ευημερία – Δίκτυο Αριστείας

Η κυριότερος στόχος του RECWOWE ήταν να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο ικανό να υπερπηδήσει τον κατακερματισμό της υπάρχουσας έρευνας στα ζητήματα εργασίας και πρόνοιας στην Ευρώπη:
Το RECWOWE ενσωματώνει υπάρχουσες ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με τις διάφορες εντάσεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση εργασίας και πρόνοιας. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός ‘διαδικτυακού θεσμού’ προώθησης της έρευνας υψηλού επιπέδου που απαιτείται για την κατανόηση και προσδιορισμό των πολλαπλών εντάσεων ανάμεσα στην εργασία και την πρόνοια, όπως και των στρατηγικών διαχείρισης και αντιμετώπισής τους.
Το RECWOWE στοχεύει στην ενθάρρυνση καινοτόμων ερευνών στους ερευνητικούς τομείς της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας. Η εστίαση από κοινού στις υπάρχουσες εντάσεις, επιτρέπει την ανάδυση νέων προοπτικών και ερωτημάτων που σήμερα χάνονται στο ‘κενό’ μεταξύ υπαρχόντων ερευνητικών πεδίων και επιστημονικών κλάδων. Η δραστηριότητα του δικτύου προωθεί νέες θεσμικές και ατομικές συνεργασίες, βασισμένες σε καινοτόμους συνδυασμούς επιστημονικής και γεωγραφικής ειδίκευσης.
Το RECWOWE επιδιώκει να μοιραστεί αποτελεσματικά την καινούρια γνώση που δομείται μέσα από τις δραστηριότητές του. Οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για φοιτητές και επαγγελματίες. Συγκεντρώνει και δημοσιεύει υπάρχουσες και νέες πηγές δεδομένων για την εργασία και την πρόνοια και διαχέει τις αναλύσεις και τα ευρήματά μέσω μίας ιδιαίτερης δομής.
Το δίκτυο
•    29 ερευνητικοί συνεργάτες, 18 πανεπιστήμια και 11 άλλα ιδρύματα, 180 ερευνητές και 80 διδακτορικοί φοιτητές
•    17 χώρες: Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία (Netherlands), Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο
Κύριες ετήσιες δραστηριότητες
•    Οι συνεδριακές δραστηριότητες αποτελούν το ετήσιο γεγονός στη ζωή του RECWOWE . Πολλές επιπρόσθετες δραστηριότητες του RECWOWE οργανώνονται κατά τη διάρκεια των συνεδρίων της ολομέλειας ώστε να ενισχύσουν την εμβάθυνση του δικτύου και να προσφέρουν ένα κοινό ρυθμό στις εργασίες. Οργανώνονται ετησίως τον Ιούνιο.

Διάρκεια: 2006-2011
Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Έρευνας, 6ο Προγραμματικό Πλαίσιο (Framework Programme)

Συντονιστής: Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin-Nantes France, Professor Denis Bouget

Επιστημονικός Συντονιστής: Professor Bruno Palier, Fondation Nationale des Sciences Politiques Paris, France
Συνεργάτες για το ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, Ελλάδα: Καθ. Γιώργος Παγουλάτος και καθ.. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό χώρο του προγράμματος και την αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για το ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΛΙΑΜΕΠ

Συνεργάτες:

Maison des Sciences de l’Homme-Ange Guépin, France
Denis Bouget

Fondation Nationale des Sciences Politiques, France
Bruno Palier

University of Stirling, Scotland, United Kingdom
Daniel Clegg

Institut des Hautes Études en Administration Publique, Switzerland
Giuliano Bonoli

London School of Economics, England, United Kingdom
Jane Lewis

University of Utrecht, The Netherlands
Trudie Knijn

University of Oviedo, Spain
Ana Guillen

Institute for Research in Economics and Business Administration, Norway
Svenn-Age Dahl

University of Berne, Switzerland
Klaus Armingeon

Tilburg University, The Netherlands
Wim Van Oorschot

Observatoire Social Européen, Belgium
Philippe Pochet

National Research and Development Centre for Welfare and Health, Finland
Mikko Kautto

Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgium
Pascale Vielle

Masaryk University Brno, Czech Republic
Tomas Sirovatka

University of Hamburg, Germany
Birgit Pfau-Effinger

University of Bremen, Germany
Karin Gotschall

Aalborg University, Danemark
Jorgen Goul Andersen

Danish Institute for Social Research, Danemark
Jon Kvist

Universiy of Tampere, Finland
Anneli Anttonen

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Greece
Dimitris A. Sotiropoulos

Bocconi University, Italy
Paolo Graziano

Warsaw School of Economics, Poland
Ewa Fratczak

University of Stockholm, Sweden
Barbara Hobson

University of Ljubljana, Slovenia
Anton Kramberger

Central European University, Hungary
Alex Fischer

University of Manchester, England, United Kingdom
Colette Fagan

Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Julia Szalai

Institute for Future Studies, Sweden
Joakim Palme

University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom
Jochen Clasen