Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011. Η έρευνα και πολιτική ανάλυση γύρω από τα βαλκανικά ζητήματα έχει μεγάλη παράδοση στο ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκινώντας από την περίοδο της ίδρυσης του το 1988. Το νεοϊδρυθέν Πρόγραμμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σκοπεύει να συνεχίσει αυτήν την παράδοση της υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκού έργου και προτάσεων πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στο:

■ Να συστηματοποιήσει την ερευνητική δράση του ΕΛΙΑΜΕΠ στα θέματα Νοτιανατολικής Ευρώπης.

■ Να εμπλουτίσει την υπάρχουσα έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ για ζητήματα διεθνών σχέσεων της Νοτιανατολικής Ευρώπης με εμπεριστατωμένη έρευνα των πολιτικών συστημάτων και κοινωνιών των κρατών της περιοχής.

■ Να προσθέσει στην πολιτική ανάλυση θεωρητική γνώση και αυστηρή μεθοδολογία με σκοπό την βελτιστοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων.

■ Να διατυπώσει και δημοσιοποιήσει πολιτικές προτάσεις για την προαγωγή της ασφάλειας, δημοκρατίας και οικονομικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

■ Να δημοσιοποιήσει τα ερευνητικά πορίσματα και να πληροφορήσει το ευρύτερο κοινό για την έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ σε βαλκανικά ζητήματα.

■ Να αναπτύξει και να εδραιώσει συνεργασίες με οργανισμούς και δεξαμενές σκέψης τόσο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το πρόγραμμα Νοτιανατολικής Ευρώπης προάγει τον διάλογο σε σημαντικά θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της  διοργάνωσης και συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου σχετικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του forum «Διάλογος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» το Πρόγραμμα οργανώνει κλειστές συνεδριάσεις  υπό το στις οποίες διπλωμάτες, διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι ανταλλάσουν απόψεις σχετικά με σημαντικά περιφερειακά προβλήματα. Το Πρόγραμμα επίσης διοργανώνει διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα ενώ τα μέλη του δίνουν συχνά διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και αλλού.

Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημοσιεύει πολιτικές αναλύσεις και πορίσματα έρευνας μέσω των εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ. Επίσης, απευθύνεται στο  ευρύτερο κοινό μέσω άρθρων γνώμης σε γνωστά ελληνικά και διεθνή μέσα. Τα νέα του Προγράμματος δημοσιοποιούνται σε 15.000 συνδρομητές μέσω της λίστας ηλεκτρονικών μηνυμάτων του ΕΛΙΑΜΕΠ και του ίδιου του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνδέεται και με την ακαδημαϊκή επιθεώρηση «Southeast European and Black Sea Studies» η οποία εκδίδεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis.

Τρέχουσες έρευνες

 • Παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων στα Βαλκάνια
 • Παρακολούθηση των πολιτικών συστημάτων και των εκλογικών διαδικασιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων της Ελληνικής κρίσης χρέους στην εικόνα και τις σχέσεις της Ελλάδος με τις Βαλκανικές χώρες. Περισσότερα:

Το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης διεξάγει έρευνα με στόχο την στοιχειοθέτηση των πιθανών συνεπειών που μπορεί να έχει η τρέχουσα κρίση χρέους της Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Ελλάδα υπήρξε για χρόνια σημαντικό παράδειγμα – φάρος εξευρωπαϊσμού με ιδιαίτερη παρουσία πολιτική και οικονομική στην περιοχή. Εν τούτοις, η δημοσιονομική αναταραχή φαίνεται να μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην πολιτική, διπλωματική αλλά και οικονομική επιρροή της χώρας στην Βαλκανική. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των επιπτώσεων αυτών καθώς και η χαρτογράφηση πιθανών περιοχών με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και την Ελληνική διπλωματία στα Βαλκάνια.

 • Παρατηρητήριο των Αλβανικών Εθνικών Εκλογών 2013.Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ αξιολογώντας
  τη σημασία των εθνικών Αλβανικών εκλογών του Ιουνίου 2013 για την Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας αλλά και για τις σχέσεις της με τις άλλες γειτονικές χώρες αποφάσισε τη δημιουργία Προγράμματος Παρακολούθησης των Αλβανικών Εκλογών.
 • Οικοδόμηση νέων σχέσεων στα Βαλκάνια: Κατανοώντας τις παρερμηνείες στη σχέση Ελλάδος και Κοσόβου.

Η ομάδα:

  1. Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας (Υπεύθυνος του Προγράμματος και Αρχισυντάκτης του περιοδικού Journal of Southeast European and Black Sea Studies).
  2. Δρ. Παναγιώτης Πασχαλίδης
  3.  Δρ. Γιώργος Χρηστίδης, Επίκουρος καθηγητής Παν Μακεδονίας
  4.  Μπλένταρ Φετά
  5.  Dr. Julianne Funk