Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ξεκίνησε το 2016, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, μία προσπάθεια ανάλυσης σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας την ιστοσελίδα του Ιδρύματος, αλλά και αναπτύσσοντας συνεργασία με σημαντικές εφημερίδες στην Ελλάδα, δημιούργησε έναν κόμβο δημιουργικής συζήτησης για ζητήματα ασφάλειας, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καθηγητών και εμπειρογνωμόνων. Οι πρώτοι δύο κύκλοι της πρωτοβουλίας υποστηρίχθηκαν από την εφημερίδα Καθημερινή (2016) και από τις εφημερίδες ΤΑ ΝΕΑ και Η Εφημερίδα των Συντακτών (2017).

Ο τρίτος κύκλος της πρωτοβουλίας, ο οποίος εντάσσεται στην ενημερωτική καμπάνια #WeAreNATO, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και θα περιλαμβάνει:

Α) τη φιλοξενία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, αλλά και σε συνεργαζόμενες εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις, ειδικών θεματικών φακέλων για την ασφάλεια. Ειδικότερα, η συζήτηση θα εστιάσει στην αποτίμηση και στις προοπτικές από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που διεξάγεται η δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια στην Ελλάδα, την αξιολόγηση της απειλής της τρομοκρατίας, την οπτική των νέων και των γυναικών για τα ζητήματα ασφάλειας, τις περιφερειακές και διεθνείς εστίες αστάθειας και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια.

Β) τη διοργάνωση τεσσάρων θεματικών εκδηλώσεων- δημόσιων συζητήσεων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες θα καλύψουν τις εξής θεματικές: γυναίκες και ασφάλεια, συνέργειες εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, προκλήσεις ασφάλειας από το Νότο, Άμυνα και Ασφάλεια στον 21ο αιώνα- συνεργασία Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.