Υπότροφος Marie Skłodowska-Curie στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Επισκέπτης ερευνήτρια στο ECFR με επίκεντρο θέματα πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του ΕΛΤΕ στη Βουδαπέστη.

Το πρόγραμμά της MINORLEGMOB «Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE» στο ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.