Η Σέρυλ Νόβακ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις από το University of Cambridge, και πτυχίο Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτικών Επιστημών από το Providence College στις ΗΠΑ και αυτό το διάστημα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά: MSc Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία. Παράλληλα διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος της Paragon Advisory και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η διακυβέρνηση των ωκεανών, η βιωσιμότητα, η μπλε ανάπτυξη και η περιβαλλοντική πολιτική. Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο EPLO, αναπτύσσοντας και συντονίζοντας το European Law and Governance School, την Ακαδημία του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου, το Θερινό Πρόγραμμα Παγκοσμίου Δικαίου και Διακυβέρνησης, και το Θερινό Σχολείο Μετανάστευσης, και επίσης διαχειρίστηκε σχετικές επιχορηγήσεις. Έχει υπηρετήσει ως Σύμβουλος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και έχει  εργαστεί για πολλά χρόνια ως ανταποκρίτρια, συντάκτης και δημοσιογράφος σε μέσα ενημέρωσης όπως το Thomson Reuters