Πέρη Μπαζώτη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η Πέρη Μπαζώτη είναι απόφοιτος του τμήματος  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως  βοηθός ερευνητή στο ερευνητικό πρόγραμμα Jean Monnet Network “Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America” στο οποίο συμμετείχε το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την ευρωπαϊκή οικονομία και την κρίση και τις κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Δήμητρα Τσίγκου

Υπότροφος Βοηθός Ερευνήτρια, Ερευνητική Έδρα Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Email
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Ο ρόλος της Γερμανίας και της Γαλλίας στη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης: Μια προσέγγιση συγκριτικής πολιτικής οικονομίας» . Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει απασχοληθεί ως επιστημονική συνεργάτις στο Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείου Πρωθυπουργού (Νοέμβριος 2011 ─ Ιούλιος 2012) και έχει σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης.