Ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργος Γλυνός, έδωσε σειρά συνεντεύξεων με θέμα την οικονομία της Ελλάδας στις εκπομπές «Ανταποκριτές» (ΝΕΤ), «Ειδικού χειρισμού» (ΝΕΤ 105,8), «Μεγεθύνσεις» (ΝΕΤ 105,8), καθώς και σε ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων Radio Suisse Romande και Frankfurter Allgemeine.