Διαβάστε το πλήρες άρθρο με τίτλο “O Έλληνας του σήμερα βρίσκεται σε κρίση βαθιά” με τη συνέντευξη του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, δρα Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη στο “Κ” της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που δημοσιεύτηκε στις 21/2/2010.